ISO 27001 Adviseur en Externe Auditor

Ik ben Marcel Ruijken en ik heb mijn carrière gewijd aan het gebied van informatiebeveiliging als freelance ISO 27001 adviseur en daarnaast als  externe auditor op de 27001 en 9001 norm voor DNV. Mijn uitgebreide advies ervaring in dit domein heeft me in staat gesteld templates van alle benodigde documentatie te maken en daarmee organisaties te helpen voldoen aan de strenge beveiligingsnormen en de  ISO 27001-certificering te verkrijgen.

Mijn doelstelling is om mijn opdrachtgevers sneller door het ISO 27001 certificeringsproces te begeleiden wat in de meeste gevallen leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Naast mijn ISO 27001 advies werkzaamheden ben ik ook een aantal dagen per week External Auditor voor DNV waarbij ik organisaties audit op de ISO 27001 en 9001 norm. Vooral de 27001 norm is erg uitgebreid en een goed overzicht in een certificeringsproces vereist veel kennis en ervaring. Tijdens mijn audits kom ik veel organisaties tegen die de norm niet overzien en zo tegen tekortkomingen aanlopen die certificering tegenhouden. Ik help u graag met dit proces op een overzichtelijk en (kosten) effectieve wijze succesvol te doorlopen.

ISO 27001 Implementatie en Certificering

Mijn vermogen om de complexiteit van de ISO 27001-standaard over te brengen in een overzichtelijk stappenplan zorgt voor vertrouwen in dit proces voor alle betrokkenen. Er is niet altijd van iedereen support in de organisatie om structuren en werkwijzen aan te passen om te voldoen aan deze norm. Mijn ervaring is dat dit meestal komt door het ontbreken van inzicht en een overzichtelijk ISO 27001 stappenplan.  Dit stappenplan heb ik door middel van jarenlange ervaring als ZZP consultant informatiebeveiliging samengesteld.

Mijn aanpak voor ISO 27001-implementatie draait om diepgaande nulmeting en vervolgens een risicoanalyse. Hierna gaan we aan de slag met de beleidsdocumenten en de implementatie van de 93 maatregelen uit Annex A (27002) die aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisatie. Ik geloof sterk dat een effectief informatiebeveiliging managementsysteem niet alleen aan de normen moet voldoen, maar ook moet aansluiten bij de zakelijke doelstellingen van de organisatie.

Een van de kenmerkende eigenschappen van mijn werk als implementator is mijn toewijding aan het leveren van kwaliteit. Ik sta vast bij het principe "doe het goed of doe het niet", wat heeft geleid tot vele succesvolle implementaties, waardoor mijn klanten hun gevoelige informatie effectief kunnen beschermen.

Zoals u op deze site kan lezen lever ik ook alle benodigde templates die samen 100% dekkend zijn om te voldoen aan de norm. Ik heb ze onderverdeeld in beleidsdocumenten, ISMS (Information Security Management System) en bedrijfscontinuïteit documenten. Daar kunnen we mee werken maar dat is geen verplichting uiteraard. Wanneer u reeds een systeem heeft in Convolution

ISO 27001 Externe Auditor

Een mijlpaal in mijn carrière was het behalen van de certificering als ISO 27001 Externe Auditor. Deze certificering wordt alleen toegekend aan professionals met een diepgaand begrip van de ISO 27001-standaard en bewezen ervaring in het uitvoeren van audits.

Als externe auditor ben ik verantwoordelijk voor het beoordelen van de informatiebeveiligings managementsystemen van organisaties om te controleren of ze voldoen aan de ISO 27001-standaard. Elke organisatie is weer anders maar door de jaren heen heb ik een implementatiestrategie ontwikkeld die ook voor uw organisatie werkt. 

Tijdens de ISO 27001 audit wordt het ISMS beoordeeld en daarnaast de 93 maatregelen uit Annex A. Met het ISMS bedoelen alles wat gevraagd wordt in de norm in de hoofdstukken 4 t/m 10. 

Belangrijkste onderdelen van een ISMS:

  1. Beleid en Procedures: Een ISMS omvat een reeks goed gedefinieerde informatiebeveiligingsbeleid en procedures die de regels en richtlijnen voor het beheer van informatieactiva binnen de organisatie uiteenzetten. Deze beleidslijnen vormen de basis voor beveiligingspraktijken.
  2. Risicobeheer: Risicoanalyse en -beheer zijn fundamenteel voor een ISMS. Dit omvat het identificeren van potentiële risico's, het beoordelen van hun impact en het ontwikkelen van strategieën om deze risico's effectief te verminderen of beheren.
  3. Identificatie van bedrijfsmiddelen: Een organisatie moet haar informatieactiva identificeren en classificeren, waarbij de waarde, gevoeligheid en kritieke rol voor bedrijfsactiviteiten wordt begrepen. Dit helpt bij het prioriteren van beveiligingsmaatregelen.
  4. Beveiligingscontroles: Een ISMS omvat een reeks beveiligingsmaatregelen, waaronder technische maatregelen (firewalls, encryptie), fysieke controles (toegangscontrolesystemen) en administratieve controles (beveiligingstraining, incidentresponsplannen) die zijn ontworpen om informatieactiva te beschermen.
  5. Rollen en verantwoordelijkheden: Duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden zijn essentieel binnen een ISMS. Dit zorgt ervoor dat individuen of teams verantwoordelijk zijn voor specifieke beveiligingstaken en acties.
  6. Incidentrespons en rapportage: Een ISMS omvat procedures voor het detecteren, reageren op en rapporteren van beveiligingsincidenten. Een tijdige reactie en communicatie zijn cruciaal om schade te beperken.
  7. Continue verbetering: Continue verbetering en monitoring zijn integraal onderdeel van een ISMS. Reguliere beoordelingen, audits en updates zijn noodzakelijk om zich aan te passen aan evoluerende bedreigingen en kwetsbaarheden.
  8. Naleving: Een ISMS zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan relevante wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten met betrekking tot informatiebeveiliging.

Wat mij onderscheidt van andere ISO 27001 consultants, is mijn vermogen om zowel de technische als zakelijke aspecten van informatiebeveiliging te begrijpen. Ik ga verder dan oppervlakkige beoordelingen en werk samen met organisaties om grondige naleving van de normen te waarborgen, met de focus op het verbeteren van de algehele informatiebeveiliging.

Informatiebeveiligings training voor personeel

Ik heb ook aanzienlijke ervaring in het opleiden van personeel op het gebied van informatiebeveiliging. Ik heb trainingen en workshops gegeven aan medewerkers van organisaties om hen bewust te maken van de risico's en beste praktijken op het gebied van beveiliging. Mijn communicatieve vaardigheden en mijn vermogen om technische concepten toegankelijk te maken, hebben bijgedragen aan een verbeterde beveiligingscultuur binnen de organisaties die ik heb geadviseerd.

Onderhoud van het ISMS.

Naast het initiële implementatiewerk help ik organisaties bij het onderhouden en verbeteren van hun  informatiebeveiligings managementsystemen. IB is een voortdurend proces is en ik blijf klanten adviseren om ervoor te zorgen dat ze zich aanpassen aan veranderende bedreigingen en normen. Deze betrokkenheid heeft geleid tot langdurige samenwerkingen en duurzame beveiligingsoplossingen.

Contact opnemen:

Marcel Ruijken

Mobiel: 06-54362331

Email: info@27001advice.com

Neem vrijblijvend contact op of vul onderstaand formulier in.

Tel: 06-54362331

ISO 27001 adviseur
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Gratis ISO 27001 strategiesessie?