Adviesbureau voor de ISO 27001 Interne Audit?

Voorbereiding op een ISO 27001 Audit: Een handleiding hoe je dit aanpakt.

Als externe auditor op de 27001 norm kom ik tijdens mijn externe audits vaak interne audit rapporten en auditprogramma's tegen die slordig en incompleet zijn en daarmee niet voldoen aan de norm  (H9.2.2) . Dat is een minor non conformity die gemakkelijk te voorkomen was geweest. Een degelijke voorbereiding is cruciaal voor een succesvolle ISO 27001 audit, zowel voor de interne als externe fase. Het zorgt voor een helder overzicht van het implementatieproces, waardoor eventuele tekortkomingen tijdig geïdentificeerd kunnen worden en passende maatregelen genomen kunnen worden.

Interne Audit ISO 27001

De interne audit is een grondige voorbereiding om verbeterpunten te ontdekken en aan te pakken binnen het Information Security Management System (ISMS). Het verhoogt niet alleen de kans op een succesvolle externe audit, maar bereidt de organisatie ook voor op vragen van externe auditors. Onafhankelijke interne auditors, die niet bij het proces betrokken zijn, voeren deze audit uit. Dit zorgt voor een nauwkeurige beoordeling van het systeem en biedt inzicht in de benodigde voorbereidingen voor de externe audit. Wanneer je de interne audit door mij laat uitvoeren kun je verzekerd zijn van een solide en dekkende interne audit waar tijdens de externe audit geen commentaar op zal komen. Wil je meer weten over de aanpak en kosten? Stuur mij dan een bericht naar info@27001advice.com of bel direct met 085-1304595.

Externe Audit ISO 27001

De externe audit voor ISO 27001 wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie (CI) zoals DNV of Dekra. Zoals bij de interne audit, beoordelen zij of de organisatie voldoet aan de normeisen. De auditor beoordeelt documentatie, implementatie en effectiviteit van het managementsysteem. Bij een succesvolle audit en voldoen aan alle eisen, wordt het ISO 27001 certificaat toegekend of verlengd.

Voordelen van ISO 27001 Certificering

Een ISO 27001 certificering biedt aanzienlijke voordelen:

1. Verhoogd Vertrouwen van Klanten en Partners:

Gecertificeerde organisaties tonen toewijding aan informatiebeveiliging, wat vertrouwen schept bij klanten, omdat hun gegevens zorgvuldig behandeld worden.

2. Concurrentievoordeel:

Een ISO 27001 certificaat onderscheidt je van concurrenten en wordt steeds vaker geëist door samenwerkingspartners en bij aanbestedingen.

3. Voldoen aan Wetgeving:

De certificering bewijst naleving van internationale normen voor informatiebeveiliging, wat vertrouwen opwekt bij klanten en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe NIS2 wetgeving die eraan komt.

4. Minder Risico's:

ISO 27001 certificering helpt bij het identificeren en minimaliseren van risico's, waardoor de kans op gegevenslekken en beveiligingsincidenten afneemt.

5. Verbeterd Imago:

Door voortdurende procesoptimalisatie ben je een betrouwbare keuze voor klanten en organisaties.

Maak je klaar voor de ISO 27001 Audit met onze Checklist

Heb je ondersteuning nodig bij de interne audit of wil je meer informatie over ISO 27001? Neem dan contact met ons op of bekijk onze normpagina voor uitgebreide informatie. Wil je zelf aan de slag? Vul het formulier in en ontvang onze ISO 27001 checklist. Hiermee kun je precies zien wat nodig is om goed voorbereid te zijn op de ISO 27001 audit. Wil je liever bellen? Dat kan ook! We zijn bereikbaar op 085-1304595

Het Intern Auditen van een Informatiebeveiligingssysteem ISO 27001/NEN7510/9001

Organisaties met een gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem moeten interne audits uitvoeren om de effectiviteit en efficiëntie te toetsen en continu te verbeteren (9.2.2)

Auditor

Een interne audit vereist specifieke kennis van de norm, inclusief de HLS-structuur en de Annex A met beheersmaatregelen. Auditors moeten ervaring hebben met informatieveiligheidssystemen, en een onafhankelijke blik is essentieel. Een informatie security officer is vaak niet de meest geschikte persoon voor deze taak. Als externe audit breng je uiteraard de hierboven genoemde ervaring mee en daarbovenop natuurlijk alle ervaring van de externe audits. 

Auditproces ISO 27001

Beheersing van het auditproces is van essentieel belang. Een grondige voorbereiding, inclusief het begrijpen van de organisatorische context en het identificeren van risico's per afdeling, legt de basis voor een effectieve audit. Interview vaardigheden, luisteren, samenvatten en doorvragen zijn cruciaal tijdens de audit. Het rapporteren van resultaten op basis van steekproeven en het opstellen van een beknopt, duidelijk auditrapport zijn de laatste stappen in het proces.

Checklist ISO 27001 Interne Audit.

Het intern auditen van een informatieveiligheidssysteem kan uitdagend zijn, maar het biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in de organisatie. Zorg ervoor dat de audit leuk en waardevol is. Je krijgt immers niet elke dag de gelegenheid om te ontdekken wat er allemaal in de organisatie gebeurt. 

Wil je meer informatie? Bel dan met 085-1304595 of stuur een email naar info@27001advice.com of vul het contactformulier hieronder in.

Checklist van onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een interne audit. Leidend hierbij is het interne auditprogramma waarop je kan zien welke onderwerpen je in welk jaar gaat auditeren. Zorg ervoor dat dit proces synchroon loopt met de PAP (Periodieke Audit Planning) van de certificerende instelling.

1. Context van de Organisatie:

 • Is de context van de organisatie duidelijk beschreven?
 • Zijn de relevante interne en externe issues geïdentificeerd?

2. Leiderschap:

 • Heeft het topmanagement betrokkenheid getoond bij het ISMS?
 • Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen het ISMS duidelijk gedefinieerd?

3. Planning:

 • Is er een ISMS-implementatieplan opgesteld?
 • Zijn risico's geïdentificeerd en geëvalueerd?

4. Ondersteuning:

 • Is er voldoende ondersteuning voor de ISMS-implementatie?
 • Zijn medewerkers zich bewust van hun rol in het ISMS?

5. Operationele Planning en Beheersing:

 • Zijn procedures voor het beheer van veranderingen geïmplementeerd?
 • Wordt de operationele planning regelmatig geëvalueerd?

6. Evaluatie van Prestaties:

 • Wordt de prestatie van het ISMS regelmatig geëvalueerd?
 • Zijn doelstellingen meetbaar en haalbaar?

7. Beoordeling van Risico's en Kansen:

 • Zijn risico's en kansen geïdentificeerd en beoordeeld?
 • Zijn passende maatregelen genomen om met risico's om te gaan?

8. Interne Audit:

 • Zijn interne audits regelmatig uitgevoerd?
 • Zijn bevindingen van interne audits gedocumenteerd en aangepakt?

9. Managementreview:

 • Wordt er regelmatig een managementreview uitgevoerd?
 • Worden beslissingen genomen op basis van de managementreview?

10. Documentatie:

 • - Is de documentatie up-to-date?
 • - Zijn documenten toegankelijk voor de juiste personen?

11. Risicobeheer:

 • - Zijn de risicobehandelingen effectief geïmplementeerd?
 • - Worden risico's periodiek opnieuw geëvalueerd?

12. Bewustzijn en Training:

 • - Is er een bewustzijnsprogramma voor informatiebeveiliging?
 • - Zijn medewerkers getraind in informatiebeveiligingsprocedures?

13. Communicatie:

 • - Is er effectieve communicatie over informatiebeveiliging?
 • - Worden incidenten en wijzigingen op tijd gecommuniceerd?

14. Incidentrespons:

 • - Is er een gedocumenteerde incidentresponsprocedure?
 • - Zijn incidenten geanalyseerd en is er geleerd van ervaringen?

15. Continuïteitsplanning:

 • - Is er een continuïteitsplan voor informatiebeveiliging?
 • - Wordt het continuïteitsplan regelmatig getest?

16. Fysieke Beveiliging:

 • - Zijn fysieke beveiligingsmaatregelen adequaat geïmplementeerd?
 • - Wordt de toegang tot fysieke ruimtes gecontroleerd?

17. Toegangsbeheer:

 • - Zijn de toegangsrechten tot systemen en informatie beperkt?
 • - Worden toegangsrechten regelmatig geëvalueerd?

18. Cryptografie:

 • - Wordt encryptie toegepast waar nodig?
 • - Worden encryptiesleutels veilig beheerd?

19. Beveiliging van Leveranciers:

 • - Worden leveranciers gescreend op informatiebeveiligingsaspecten?
 • - Zijn er overeenkomsten met leveranciers over informatiebeveiliging?

20. Incident Rapportage:

 • - Zijn procedures voor incidentrapportage vastgesteld?
 • - Is er een protocol voor het melden van beveiligingsincidenten?

21. Monitoring en Evaluatie:

 • - Worden beveiligingsmaatregelen continu gemonitord?
 • - Zijn er periodieke evaluaties van de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen?

22. Naleving van Wet- en Regelgeving:

 • - Worden wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging nageleefd?
 • - Is er bewijs van naleving beschikbaar?

23. Training en Bewustzijn:

 • - Is er een programma voor continue training en bewustwording?
 • - Worden medewerkers regelmatig bijgewerkt over nieuwe bedreigingen en maatregelen?

24. Beveiligingsbewustzijn:

 • - Is er een actief beveiligingsbewustzijnsprogramma?
 • - Wordt het bewustzijn regelmatig getest?

25. Verbeteringen en Correcties:

 • - Worden verbeterpunten geïdentificeerd en geïmplementeerd?
 • - Is er een proces voor correctieve acties na incidenten of audits?

Deze checklist biedt een uitgangspunt voor een grondige interne audit voor ISO 27001. Het is essentieel om de specifieke behoeften en context van je organisatie in overweging te nemen bij het uitvoeren van deze checklist.

Hulp bij de 27001 implementatie.

Bel 085-1304595

Een helder projectindeling en ISO 27001 stappenplan zorgen ervoor dat certificering zonder voorkennis van informatiebeveiliging haalbaar is binnen 3 tot 6 maanden.

 • We beginnen met een gratis strategie call waarin we kunnen bepalen hoeveel tijd en geld een ISO 27001 certificering voor jouw organisatie gaat kosten.
 • Introductie en plan van aanpak:
 • We beginnen met een korte introductie over Informatiebeveiliging en de ISO 27001, gevolgd door een nulmeting vragenlijst. Samen met het projectteam of de contactpersoon bepalen we de huidige status van het ISMS en stellen we een implementatie- en certificatieproject op. Aan de hand van het projectplan implementeren we samen met u het ISMS. Je krijgt een helder overzicht welke documenten je moet hebben (ongeveer 70) en hoe je de minimaal geimplementeerd moet hebben voor certificering.
 • Je kan veel zelf doen en moet onze templates bespaar je zo 50% dure consultancy tijd. De meeste templates kun je zo overnemen en hoef je alleen de bedrijfsnaam maar in te vullen. Het gaat om ongeveer 30 beleidsdocumenten, 28 ISMS documenten en rond de 8 bedrijfscontinuïteit documenten. 
 • Wanneer de documentatiefase volbracht is gaan we over naar de implementatiefase. Hoewel dit tijdens het opstellen van de documenten aan bod komt is het goed om de geformuleerde procedures ook daadwerkelijk goed te implementeren. Tijdens de "fase 2" van de externe audit zal dit ook beoordeeld worden. Wij zullen je helpen met het implementeren van de procedures en de vorderingen hierop bijhouden in het projectplan.
 • Wanneer de implementatiefase gereed is kunnen we de eerste interne audit uitvoeren en de bevindingen direct verwerken in het splinternieuwe ISMS. Aan het einde van het jaar voeren we als afsluitende taak de directiebeoordeling (Management Review) uit. Hierin reviewen we alles wat er op het gebied van informatiebeveiliging is gebeurd in een jaar op basis van de registraties in het ISMS. Aan de hand van onze conclusies formuleren we verbeteringen en voeren deze door. Wanneer we een jaar verder zijn dan beoordelen we ook weer het resultaat van deze verbeteringen. Daarmee is de Plan Do Check Act cycle compleet. 
 • Overtuigd geraakt dat deze aanpak met ISO 27001 stappenplan voor jouw organisatie werkt? Neem dan contact op via onderstaand formulier of bel direct met 085 1304595

Informatie aanvragen:

Wil je meer weten over ons ISO 27001 stappenplan en begeleiding? Vul hier je gegevens in een we nemen spoedig contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Gratis ISO 27001 strategiesessie?